+ 45 42 40 00 51
info@2412run.dk

Hvem støttes

Vi støtter børnene i Vejle kommune

Ca. 60.000 danske børn lever i familier, hvor én eller begge forældre er narkomaner eller alkoholikere – eller slås med andre sociale problemer.
Dertil kommer formentlig lige så mange børn af enlige forsørgere, sygdomsramte familier og børn med anden etnisk baggrund end dansk.
I alle disse familier er foreningsliv og idræt noget, der ligger langt uden for deres kultur. Især pigerne får ingen fritids-/idrætstilbud.
En del af forældrene er ikke godt integrerede i det danske samfund. De kender ikke foreningslivet, og tager derfor heller ingen initiativer i denne retning som forældre – selv om børnene gerne vil.

X